Grup Quintana S.C.

La cesta esta vacía!
Banner 1 Horno Deco Mondial Batidoras

Politica de privacidad

 

Política de privacitat

Cosgra S.A. propietari del lloc web www.cosgra.com ha elaborat aquesta declaració de privacitat de les dades per corroborar el compromís amb la protecció de privacitat dels seus clients assegurant la integritat de les seves dades personals.

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD), Cosgra S.A. , Titular del lloc web www.cosgra.com informa l'usuari d'aquest lloc web de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades anomenat "CLIENTS", de caràcter personal, creat per Cosgra S.A., i sota la seva responsabilitat.

1.Finalitat

Les dades dels usuaris registrats a través dels formularis habilitats a aquest efecte en el lloc web són recaptades per Cosgra S.A. amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis que Cosgra S.A. proporciona a través d'aquest lloc web, així com per facilitar-li informació comercial sobre serveis que poguessin resultar del seu interès, si així ho demanda.

L'emplenament del formulari inclòs en el lloc o l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a "
Cosgra S.A." Implica el consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el referit fitxer automatitzat, titularitat de Cosgra S.A..

2.Carácter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l'usuari i veracitat de les dades

Els camps marcats amb un asterisc (*) en el formulari de registre a emplenar per l'usuari són estrictament necessaris per atendre la seva petició, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants.

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a "
Cosgra S.A." són veraces i es fa responsable de comunicar-li qualsevol modificació dels mateixos.

3.Consentiment de l'usuari

L'enviament de dades personals, mitjançant l'ús dels formularis electrònics de "
Cosgra S.A." o, si escau, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses als mitjans de comunicació indicats, serveis i productes relacionats amb les finalitats dels llocs web de Cosgra S.A., i l'enviament de comunicacions via electrònica amb informació relacionada amb "Cosgra S.A." i les seves iniciatives.

4.Drets d'accés, rectificació, oposició i cancel · lació dels usuaris

L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel · lació al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos en la LOPD.

Podrà exercir aquests drets dirigint-se a "
Cosgra S.A." o per email a info@cosgra.com rectificant algunes dades des de "el meu compte" al mateix lloc web.

5.Seguretat

 
Cosgra S.A. manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'usuari faciliti a través del lloc web, sense perjudici d'informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Cosgra S.A. es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals incloses en el fitxer automatitzat d'acord amb la legislació aplicable, ia conferir un tractament segur en les cessions i transferències internacionals de dades que, si s'escau, puguin produir-se.

6.Butlletí i comunicacions electròniques comercials

La subscripció al servei de www.cosgra.com suposa per part de l'usuari la subscripció al butlletí electrònic i push digital on s'inclouen les notícies i ofertes més rellevants del lloc web. Així mateix, l'usuari podrà donar de baixa o modificar les dades de subscripció a l'esmentat butlletí a través del formulari interactiu inclòs en el lloc web. La baixa del push digital es podrà realitzar a través del link situat a la part inferior d'aquest push.

Així mateix, "
Cosgra S.A." informa que remetrà comunicacions comercials per mitjans electrònics amb informació sobre altres productes, serveis i esdeveniments que puguin ser d'interès per als usuaris del lloc. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment per l'usuari, amb la simple notificació de la seva voluntat a Cosgra S.A., i no tindrà caràcter retroactiu.

7.Legislació

"
Cosgra S.A." no utilitza tècniques de "spamming" i únicament tractarà les dades que l'usuari transmeti mitjançant els formularis electrònics habilitats en aquest lloc web o missatges de correu electrònic.

El tractament de les dades de caràcter personal, així com l'enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, són conformes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE de 14 de desembre de 1999) ia la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat d'informació i de comerç electrònic (BOE de 12 de juliol de 2002).

8.Modificació d'aquesta política de privacitat

 
Cosgra S.A. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria, informant prèviament als usuaris dels canvis que s'hi produeixin a través del lloc web.